loading...

сряда, 5 юли 2017 г.

Утре в "Кьосем": Анастасия открива начин да избяга от двореца и моли Искендер за помощ, Ахмед нарежда да затворят Мехмет Гирай (06-и юли)


Прочетете какво ще се случи утре (06-и юли) в поредния епизод на хитовия турски сериал "Великолепният век: Кьосем", излъчващ се всяка делнична вечер от 20:00 часа по bTV.

Колеги, умоляваме Ви да не копирате резюметата, а да споделяте линк към тях! Така ще подкрепите иначе безвъзмездния ни труд!

Наложниците са наранили Анастасия. Двете са притеснени от извършеното действие. Дуду вижда Шеесте цялата в кръв. Веднага праща калфите да я затворят в тъмница, а един от агите се качва на горния етаж, за да види какво е станало.

В еничарския корпус идват двама разбойници и водят пленник. Името на пленника е Бекир. Той е отдаден на вярата си. Бекир разказва, че е избягал от бойното поле.

Дервиш приема да се ожени за Фахрие, но поставя условие на Сафие. Старата Валиде дава благословията си за този брак.

Гюлге търси Махпекяр. Калфата разбира, че Нася е пострадала.

Хандан се радва, че венецианката е пострадала. Забранява на Дуду да казва на султана за случилото се.

Командирът на еничарите обезглавява пленника за предателство, но преди смъртта си Бекир разказва, че пашите лъжат господаря, че има победи на фронта. Обяснява, че хората на Джелял мародерстват, а изпратените подаръци на падишаха не са главите на разбойниците, а на селяни.

Дервиш съобщава на Валиде, че е взел решение да се ожени за Фахрие Султан, защото така е най-правилно. Хандан е бясна. Мисли, че Дервиш ги е предал.

Хаджи Ага дава писмо от Зюлфикер - командирът на еничарите.

Султанът разбира за казаното от Бекир. Казва на Зюлфикар, че изменниците са в двореца и той е необходим в Истанбул.

Шахин плаща на един от агите да скрие отсъствието му от двореца.

Сафие казва на дъщеря си, че Дервиш Ага е подходяща партия за нея. Фахрие казва на майка си, че от Хандан е научила за този брак. Сафие реагира остро. Казва на дъщеря си, че само умната жена търси изгода от брака, а не чувства.

Мехмет Гирай страда за любимата си. Шахин му казва, че трябва да воюва срещу султана.

Гюлге съобщава на султана за случилото се с Анастасия. Той веднага се качва при нея. Момичето се е загърнало с едно одеяло и не иска да покажи лицето си. Той я докосва и я целува нежно, въпреки раните по лицето й. Пита я кой й е причинил това.

Хамиле поздравява Сафие за избора на съпруг на принцесата. Старата Валиде й подарява мънисто против уроки, за да го подари на бъдещия наследник на трона, който ще се роди.

Водят наложницата, която нарани Анастасия при Султана. Той хваща момичето за ръка и му казва тя да реши какво да е наказанието.

Шеесте слиза долу при момичетата също с рани по лицето. Султанът пита Анастасия защо е пожалила насилничката си. Казва й, че не физическата красота го е накарала да се влюби в нея, а голямото й сърце.

Анастасия  излиза от покоите на султана, хвърля наметалото си и отива в харема при останалите наложници с гордо вдигната глава. В стаята я чака Гюлге, която й обещава, че ще помогне на Анастасия да избяга.

Султанът си изкарва яда на агите, че са скрили за стореното. Заповядва да арестуват Рейхан. Агата съобщава на господаря, че Валиде се е разпоредила да скрият. Ахмед заявява на майка си да се държи добре с любимата му.

Дервиш отива при Фахрие и да поговорят. Принцесата му казва, че нищо не я вълнува - нито годежът, нито сватбата. Прислужницата носи писмо на Фахрие от Мехмет Гирай. Тя решава да се срещне с любимия си. Подкупва пазачите да си затворят очите и устата.

Мустафа си прави хартиена лодка от едно от писмата. Хамиле открива този лист и разбира, че принцесата си има обожател - Мехмет Гирай.

Гюлгер показва на Анстасия таен изход от двореца. Шеесте ги проследява.

Ахмед вика Искендер в двореца.

Касъм Паша се връща на служба в двореца. Представя заповеди на господаря пред другите паши. Ахмет чува разговора. После се разпорежда да убият Касъм Паша. Палачите правят екзекуцията публично. Султанът прави промени в дивана.

Хамиле прави план как да попречи на брака на Дервиш с принцесата. После Султанката отива да говори с него. Убеждава го, че трябва да си има обеца на ухото, защото властта е опасна. Дервищ разбира, че Фахрие си има любим от едно от писмата.

Хората на Джеляли пленяват Шахин. Кара Саид го пленява. Шахин иска да се срещне с техния предводител.

Фахрие Султан отива на среща с Мехмет Гирай на пазара. Дервиш хваща двамата, когато се прегръщат.

Хамиле продължава да пали свещите, които носят имената на враговете й.

Шахин предлага всички да се обединят и заедно да тръгнат към столицата. Казва на Календер Паша, че е готов с неговите хора. Кримският татарин заявява открито пред бунтовника и хората му, че иска да се възкачи на престола.

Ахмед подарява скъп подарък на Анастасия, Дежент Калфа й го дава. Анастасия го развързва и вижда страхотна рокля. Облича я и отива на среща с падишаха. По път вижда Искендер и се изненадва. Анастасия моли приятеля си да й отключи вратата от тайния изход. Султанът идва и момичето му благодари за роклята. Ахмед казва на Искендер, че Нася е негова любимка.

Шеесте отново предлага помощта си за бягството на Махпекяр.

Искендер  не се представя добре пред султана, а Дервиш вика господаря си, за да му каже нещо.

Анастасия моли Искендер за помощ.

Водят Мехмет Гирай при султана. Сафие се разправя с дъщеря си. Критикува я за тези тайни срещи. Фахрие казва на майка си, че любовта им е тяхното извинение. Моли Сафие да спаси Мехмет Гирай. Старата Валиде забранява на дъщеря си да напуска покоите си.

Ахмед се разпорежда да затворят Мехмет Гирай. Дервиш кара Рейхан Ага да направи избор на кого да служи - на Шахин или на династията...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

loading...