TDC - ПРОГРАМА


09 септември (сряда)
06:35 - Петима братя - епизод 17
07:20 - С Русия в сърцето - епизод 22
08:10 - Черни пари и любов - епизод 97
09:05 - Справедливостта на Кара - епизод 96
09:50 - 20 минути - епизод 7
10:45 - Петима братя - епизод 17
11:30 - С Русия в сърцето - епизод 22
12:20 - Черни пари и любов - епизод 97
13:15 - Справедливостта на Кара - епизод 96
14:00 - 20 минути - епизод 7
14:55 - Петима братя - епизод 17
15:40 - С Русия в сърцето - епизод 22
16:30 - Черни пари и любов - епизод 97
17:25 - Справедливостта на Кара - епизод 96
18:10 - 20 минути - епизод 7
19:05 - Петима братя - епизод 18
19:50 - С Русия в сърцето - епизод 23
20:40 - Черни пари и любов - епизод 98
21:30 - Справедливостта на Кара - епизод 97
22:20 - 20 минути - епизод 8
23:05 - Петима братя - епизод 18
23:50 - С Русия в сърцето - епизод 23
00:40 - Черни пари и любов - епизод 98
01:25 - Справедливостта на Кара - епизод 97
02:10 - 20 минути - епизод 8
02:50 - С Русия в сърцето - епизод 23
03:40 - Черни пари и любов - епизод 98
04:30 - Справедливостта на Кара - епизод 97
05:20 - 20 минути - епизод 8

10 септември (четвъртък)
06:10 - Петима братя - епизод 18
07:05 - С Русия в сърцето - епизод 23
07:55 - Черни пари и любов - епизод 98
08:45 - Справедливостта на Кара - епизод 97
09:35 - 20 минути - епизод 8
10:25 - Петима братя - епизод 18
11:20 - С Русия в сърцето - епизод 23
12:15 - Черни пари и любов - епизод 98
13:05 - Справедливостта на Кара - епизод 97
13:55 - 20 минути - епизод 8
14:45 - Петима братя - епизод 18
15:40 - С Русия в сърцето - епизод 23
16:30 - Черни пари и любов - епизод 98
17:20 - Справедливостта на Кара - епизод 97
18:10 - 20 минути - епизод 8
19:00 - Петима братя - епизод 19
19:50 - С Русия в сърцето - епизод 24
20:40 - Черни пари и любов - епизод 99
21:35 - Справедливостта на Кара - епизод 98
22:25 - 20 минути - епизод 9
23:10 - Петима братя - епизод 19
23:55 - С Русия в сърцето - епизод 24
00:45 - Черни пари и любов - епизод 99
01:30 - Справедливостта на Кара - епизод 98
02:15 - 20 минути - епизод 9
03:00 - С Русия в сърцето - епизод 24
03:50 - Черни пари и любов - епизод 99
04:35 - Справедливостта на Кара - епизод 98
05:20 - 20 минути - епизод 9

11 септември (петък)
06:10 - Петима братя - епизод 19
07:00 - С Русия в сърцето - епизод 24
07:55 - Черни пари и любов - епизод 99
08:45 - Справедливостта на Кара - епизод 98
09:35 - 20 минути - епизод 9
10:25 - Петима братя - епизод 19
11:20 - С Русия в сърцето - епизод 24
12:15 - Черни пари и любов - епизод 99
13:05 - Справедливостта на Кара - епизод 98
13:55 - 20 минути - епизод 9
14:45 - Петима братя - епизод 19
15:35 - С Русия в сърцето - епизод 24
16:30 - Черни пари и любов - епизод 99
17:25 - Справедливостта на Кара - епизод 98
18:15 - 20 минути - епизод 9
19:05 - Петима братя - епизод 20
19:55 - С Русия в сърцето - епизод 25
20:45 - Черни пари и любов - епизод 100
21:30 - Справедливостта на Кара - епизод 99
22:20 - 20 минути - епизод 10
23:10 - Петима братя - епизод 20
00:00 - С Русия в сърцето - епизод 25
00:50 - Черни пари и любов - епизод 100
01:40 - Справедливостта на Кара - епизод 99
02:30 - 20 минути - епизод 10

12 септември (събота)
03:20 - С Русия в сърцето - епизод 21
04:15 - С Русия в сърцето - епизод 22
05:05 - С Русия в сърцето - епизод 23
05:55 - С Русия в сърцето - епизод 24
06:50 - С Русия в сърцето - епизод 25
07:40 - Справедливостта на Кара - епизод 95
08:30 - Справедливостта на Кара - епизод 96
09:15 - Справедливостта на Кара - епизод 97
10:05 - Справедливостта на Кара - епизод 98
10:55 - Справедливостта на Кара - епизод 99
11:40 - Мак Дандик - игрален филм
13:25 - Петима братя - епизод 16
14:15 - Петима братя - епизод 17
15:00 - Петима братя - епизод 18
15:55 - Петима братя - епизод 19
16:45 - Петима братя - епизод 20
17:30 - Черни пари и любов - епизод 96
18:20 - Черни пари и любов - епизод 97
19:15 - Черни пари и любов - епизод 98
20:00 - Черни пари и любов - епизод 99
20:50 - Черни пари и любов - епизод 100
21:40 - 20 минути - епизод 6
22:30 - 20 минути - епизод 7
23:20 - 20 минути - епизод 8
00:10 - 20 минути - епизод 9
01:00 - 20 минути - епизод 10
01:45 - И сега какво? - игрален филм

13 септември (неделя)
03:25 - Петима братя - епизод 16
04:15 - Петима братя - епизод 17
05:00 - Петима братя - епизод 18
05:55 - Петима братя - епизод 19
06:45 - Петима братя - епизод 20
07:35 - Трева - игрален филм
09:20 - Черни пари и любов - епизод 96
10:10 - Черни пари и любов - епизод 97
11:00 - Черни пари и любов - епизод 98
11:50 - Черни пари и любов - епизод 99
12:40 - Черни пари и любов - епизод 100
13:30 - 20 минути - епизод 6
14:20 - 20 минути - епизод 7
15:10 - 20 минути - епизод 8
15:55 - 20 минути - епизод 9
16:45 - 20 минути - епизод 10
17:35 - Справедливостта на Кара - епизод 95
18:25 - Справедливостта на Кара - епизод 96
19:10 - Справедливостта на Кара - епизод 97
20:00 - Справедливостта на Кара - епизод 98
20:45 - Справедливостта на Кара - епизод 99
21:35 - С Русия в сърцето - епизод 21
22:30 - С Русия в сърцето - епизод 22
23:20 - С Русия в сърцето - епизод 23
00:15 - С Русия в сърцето - епизод 24
01:10 - С Русия в сърцето - епизод 25
02:00 - Черни пари и любов - епизод 96
02:50 - Черни пари и любов - епизод 97
03:40 - Черни пари и любов - епизод 98
04:30 - Черни пари и любов - епизод 99
05:25 - Черни пари и любов - епизод 100

14 септември (понеделник)
06:15 - 20 минути - епизод 6
07:05 - 20 минути - епизод 7
07:55 - 20 минути - епизод 8
08:45 - 20 минути - епизод 9
09:35 - 20 минути - епизод 10
10:25 - С Русия в сърцето - епизод 21
11:25 - С Русия в сърцето - епизод 22
12:15 - С Русия в сърцето - епизод 23
13:05 - С Русия в сърцето - епизод 24
14:05 - С Русия в сърцето - епизод 25
14:55 - Справедливостта на Кара - епизод 95
15:40 - Справедливостта на Кара - епизод 96
16:30 - Справедливостта на Кара - епизод 97
17:20 - Справедливостта на Кара - епизод 98
18:10 - Справедливостта на Кара - епизод 99
19:00 - Петима братя - епизод 21
19:50 - С Русия в сърцето - епизод 26
20:45 - Черни пари и любов - епизод 101
21:30 - Справедливостта на Кара - епизод 100
22:20 - 20 минути - епизод 11
23:00 - Петима братя - епизод 21
23:50 - С Русия в сърцето - епизод 26
00:40 - Черни пари и любов - епизод 101
01:25 - Справедливостта на Кара - епизод 100
02:20 - 20 минути - епизод 11
03:10 - С Русия в сърцето - епизод 26
04:05 - Черни пари и любов - епизод 101
04:55 - Справедливостта на Кара - епизод 100
05:50 - 20 минути - епизод 11

15 септември (вторник)
06:40 - С Русия в сърцето - епизод 26
07:40 - Черни пари и любов - епизод 101
08:30 - Справедливостта на Кара - епизод 100
09:25 - 20 минути - епизод 11
10:10 - Петима братя - епизод 21
11:05 - С Русия в сърцето - епизод 26
12:00 - Черни пари и любов - епизод 101
12:55 - Справедливостта на Кара - епизод 100
13:50 - 20 минути - епизод 11
14:35 - Петима братя - епизод 21
15:30 - С Русия в сърцето - епизод 26
16:25 - Черни пари и любов - епизод 101
17:20 - Справедливостта на Кара - епизод 100
18:10 - 20 минути - епизод 11
19:00 - Петима братя - епизод 22
19:50 - С Русия в сърцето - епизод 27
20:40 - Черни пари и любов - епизод 102
21:30 - Справедливостта на Кара - епизод 101
22:20 - 20 минути - епизод 12
23:05 - Петима братя - епизод 22
23:50 - С Русия в сърцето - епизод 27
00:50 - Черни пари и любов - епизод 102
01:40 - Справедливостта на Кара - епизод 101
02:30 - 20 минути - епизод 12
03:20 - С Русия в сърцето - епизод 27
04:20 - Черни пари и любов - епизод 102
05:05 - Справедливостта на Кара - епизод 101
06:00 - 20 минути - епизод 12

16 септември (сряда)
06:50 - С Русия в сърцето - епизод 27
07:50 - Черни пари и любов - епизод 102
08:35 - Справедливостта на Кара - епизод 101
09:30 - 20 минути - епизод 12
10:20 - Петима братя - епизод 22
11:10 - С Русия в сърцето - епизод 27
12:10 - Черни пари и любов - епизод 102
13:00 - Справедливостта на Кара - епизод 101
13:50 - 20 минути - епизод 12
14:40 - Петима братя - епизод 22
15:35 - С Русия в сърцето - епизод 27
16:30 - Черни пари и любов - епизод 102
17:20 - Справедливостта на Кара - епизод 101
18:10 - 20 минути - епизод 12
19:05 - Петима братя - епизод 23
19:55 - С Русия в сърцето - епизод 28
20:40 - Черни пари и любов - епизод 103
21:30 - Справедливостта на Кара - епизод 102
22:25 - 20 минути - епизод 13
23:10 - Петима братя - епизод 23
23:55 - С Русия в сърцето - епизод 28
00:40 - Черни пари и любов - епизод 103
01:25 - Справедливостта на Кара - епизод 102
02:15 - 20 минути - епизод 13
03:00 - С Русия в сърцето - епизод 28
03:45 - Черни пари и любов - епизод 103
04:30 - Справедливостта на Кара - епизод 102
05:20 - 20 минути - епизод 13

17 септември (четвъртък)
06:05 - Петима братя - епизод 23
06:55 - С Русия в сърцето - епизод 28
07:50 - Черни пари и любов - епизод 103
08:35 - Справедливостта на Кара - епизод 102
09:30 - 20 минути - епизод 13
10:25 - Петима братя - епизод 23
11:15 - С Русия в сърцето - епизод 28
12:05 - Черни пари и любов - епизод 103
12:55 - Справедливостта на Кара - епизод 102
13:50 - 20 минути - епизод 13
14:40 - Петима братя - епизод 23
15:30 - С Русия в сърцето - епизод 28
16:25 - Черни пари и любов - епизод 103
17:15 - Справедливостта на Кара - епизод 102
18:10 - 20 минути - епизод 13
19:00 - Петима братя - епизод 24
19:45 - С Русия в сърцето - епизод 29
20:40 - Черни пари и любов - епизод 104
21:30 - Справедливостта на Кара - епизод 103
22:20 - 20 минути - епизод 14
23:05 - Петима братя - епизод 24
23:50 - С Русия в сърцето - епизод 29
00:45 - Черни пари и любов - епизод 104
01:30 - Справедливостта на Кара - епизод 103
02:10 - 20 минути - епизод 14
02:55 - С Русия в сърцето - епизод 29
03:50 - Черни пари и любов - епизод 104
04:35 - Справедливостта на Кара - епизод 103
05:15 - 20 минути - епизод 14

18 септември (петък)
06:05 - Петима братя - епизод 24
06:50 - С Русия в сърцето - епизод 29
07:50 - Черни пари и любов - епизод 104
08:40 - Справедливостта на Кара - епизод 103
09:30 - 20 минути - епизод 14
10:20 - Петима братя - епизод 24
11:10 - С Русия в сърцето - епизод 29
12:10 - Черни пари и любов - епизод 104
13:00 - Справедливостта на Кара - епизод 103
13:50 - 20 минути - епизод 14
14:40 - Петима братя - епизод 24
15:35 - С Русия в сърцето - епизод 29
16:35 - Черни пари и любов - епизод 104
17:20 - Справедливостта на Кара - епизод 103
18:10 - 20 минути - епизод 14
19:00 - Петима братя - епизод 25
19:45 - С Русия в сърцето - епизод 30
20:45 - Черни пари и любов - епизод 105
21:30 - Справедливостта на Кара - епизод 104
22:25 - 20 минути - епизод 15
23:10 - Петима братя - епизод 25
00:00 - С Русия в сърцето - епизод 30
01:00 - Черни пари и любов - епизод 105
01:40 - Справедливостта на Кара - епизод 104
02:30 - 20 минути - епизод 15

19 септември (събота)
03:20 - С Русия в сърцето - епизод 26
04:10 - С Русия в сърцето - епизод 27
05:05 - С Русия в сърцето - епизод 28
05:50 - С Русия в сърцето - епизод 29
06:45 - С Русия в сърцето - епизод 30
07:50 - Справедливостта на Кара - епизод 100
08:40 - Справедливостта на Кара - епизод 101
09:25 - Справедливостта на Кара - епизод 102
10:15 - Справедливостта на Кара - епизод 103
11:00 - Справедливостта на Кара - епизод 104
11:45 - Студентски игри - игрален филм
13:25 - Петима братя - епизод 21
14:15 - Петима братя - епизод 22
15:05 - Петима братя - епизод 23
15:55 - Петима братя - епизод 24
16:50 - Петима братя - епизод 25
17:40 - Черни пари и любов - епизод 101
18:30 - Черни пари и любов - епизод 102
19:15 - Черни пари и любов - епизод 103
20:05 - Черни пари и любов - епизод 104
20:50 - Черни пари и любов - епизод 105
21:40 - 20 минути - епизод 11
22:25 - 20 минути - епизод 12
23:20 - 20 минути - епизод 13
00:10 - 20 минути - епизод 14
01:00 - 20 минути - епизод 15
01:50 - Сценаристът - игрален филм
03:15 - Петима братя - епизод 21
04:10 - Петима братя - епизод 22
04:55 - Петима братя - епизод 23
05:40 - Петима братя - епизод 24
06:25 - Петима братя - епизод 25

20 септември (неделя)
07:20 - Замитане - игрален филм
09:00 - Черни пари и любов - епизод 101
09:45 - Черни пари и любов - епизод 102
10:30 - Черни пари и любов - епизод 103
11:10 - Черни пари и любов - епизод 104
11:55 - Черни пари и любов - епизод 105
12:40 - 20 минути - епизод 11
13:30 - 20 минути - епизод 12
14:20 - 20 минути - епизод 13
15:10 - 20 минути - епизод 14
16:00 - 20 минути - епизод 15
16:50 - Справедливостта на Кара - епизод 100
17:40 - Справедливостта на Кара - епизод 101
18:25 - Справедливостта на Кара - епизод 102
19:15 - Справедливостта на Кара - епизод 103
20:00 - Справедливостта на Кара - епизод 104
20:50 - С Русия в сърцето - епизод 26
21:40 - С Русия в сърцето - епизод 27
22:35 - С Русия в сърцето - епизод 28
23:25 - С Русия в сърцето - епизод 29
00:15 - С Русия в сърцето - епизод 30
01:20 - Черни пари и любов - епизод 101
02:15 - Черни пари и любов - епизод 102
03:00 - Черни пари и любов - епизод 103
03:50 - Черни пари и любов - епизод 104
04:35 - Черни пари и любов - епизод 105

21 септември (понеделник)
05:25 - 20 минути - епизод 11
06:15 - 20 минути - епизод 12
07:05 - 20 минути - епизод 13
08:00 - 20 минути - епизод 14
08:50 - 20 минути - епизод 15
09:40 - С Русия в сърцето - епизод 26
10:40 - С Русия в сърцето - епизод 27
11:35 - С Русия в сърцето - епизод 28
12:30 - С Русия в сърцето - епизод 29
13:30 - С Русия в сърцето - епизод 30
14:35 - Справедливостта на Кара - епизод 100
15:30 - Справедливостта на Кара - епизод 101
16:20 - Справедливостта на Кара - епизод 102
17:15 - Справедливостта на Кара - епизод 103
18:05 - Справедливостта на Кара - епизод 104
19:00 - Петима братя - епизод 26
19:50 - С Русия в сърцето - епизод 31
20:45 - Черни пари и любов - епизод 106
21:30 - Справедливостта на Кара - епизод 105
22:20 - 20 минути - епизод 16
23:10 - Петима братя - епизод 26
23:55 - С Русия в сърцето - епизод 31
00:45 - Черни пари и любов - епизод 106
01:30 - Справедливостта на Кара - епизод 105
02:20 - 20 минути - епизод 16
03:00 - С Русия в сърцето - епизод 31
03:50 - Черни пари и любов - епизод 106
04:35 - Справедливостта на Кара - епизод 105
05:25 - 20 минути - епизод 16

22 септември (вторник)
06:05 - Петима братя - епизод 26
06:50 - С Русия в сърцето - епизод 31
07:50 - Черни пари и любов - епизод 106
08:35 - Справедливостта на Кара - епизод 105
09:30 - 20 минути - епизод 16
10:20 - Петима братя - епизод 26
11:10 - С Русия в сърцето - епизод 31
12:10 - Черни пари и любов - епизод 106
13:00 - Справедливостта на Кара - епизод 105
13:50 - 20 минути - епизод 16
14:40 - Петима братя - епизод 26
15:30 - С Русия в сърцето - епизод 31
16:30 - Черни пари и любов - епизод 106
17:20 - Справедливостта на Кара - епизод 105
18:10 - 20 минути - епизод 16
19:00 - Петима братя - епизод 27
19:50 - С Русия в сърцето - епизод 32
20:45 - Черни пари и любов - епизод 107
21:35 - Справедливостта на Кара - епизод 106
22:20 - 20 минути - епизод 17
23:05 - Петима братя - епизод 27
23:55 - С Русия в сърцето - епизод 32
00:45 - Черни пари и любов - епизод 107
01:30 - Справедливостта на Кара - епизод 106
02:15 - 20 минути - епизод 17
03:00 - С Русия в сърцето - епизод 32
03:55 - Черни пари и любов - епизод 107
04:40 - Справедливостта на Кара - епизод 106
05:25 - 20 минути - епизод 17

23 септември (сряда)
06:10 - Петима братя - епизод 27
06:55 - С Русия в сърцето - епизод 32
07:50 - Черни пари и любов - епизод 107
08:35 - Справедливостта на Кара - епизод 106
09:20 - 20 минути - епизод 17
10:10 - Петима братя - епизод 27
11:05 - С Русия в сърцето - епизод 32
12:00 - Черни пари и любов - епизод 107
12:50 - Справедливостта на Кара - епизод 106
13:45 - 20 минути - епизод 17
14:35 - Петима братя - епизод 27
15:25 - С Русия в сърцето - епизод 32
16:25 - Черни пари и любов - епизод 107
17:15 - Справедливостта на Кара - епизод 106
18:05 - 20 минути - епизод 17
19:00 - Петима братя - епизод 28
19:50 - С Русия в сърцето - епизод 33
20:40 - Черни пари и любов - епизод 108
21:30 - Справедливостта на Кара - епизод 107
22:20 - 20 минути - епизод 18
23:05 - Петима братя - епизод 28
23:50 - С Русия в сърцето - епизод 33
00:40 - Черни пари и любов - епизод 108
01:25 - Справедливостта на Кара - епизод 107
02:10 - 20 минути - епизод 18
03:00 - С Русия в сърцето - епизод 33
03:50 - Черни пари и любов - епизод 108
04:35 - Справедливостта на Кара - епизод 107
05:15 - 20 минути - епизод 18

24 септември (четвъртък)
06:10 - Петима братя - епизод 28
07:00 - С Русия в сърцето - епизод 33
07:55 - Черни пари и любов - епизод 108
08:45 - Справедливостта на Кара - епизод 107
09:35 - 20 минути - епизод 18
10:25 - Петима братя - епизод 28
11:15 - С Русия в сърцето - епизод 33
12:10 - Черни пари и любов - епизод 108
13:00 - Справедливостта на Кара - епизод 107
13:50 - 20 минути - епизод 18
14:45 - Петима братя - епизод 28
15:35 - С Русия в сърцето - епизод 33
16:30 - Черни пари и любов - епизод 108
17:20 - Справедливостта на Кара - епизод 107
18:10 - 20 минути - епизод 18
19:00 - Петима братя - епизод 29
19:50 - С Русия в сърцето - епизод 34
20:45 - Черни пари и любов - епизод 109
21:35 - Справедливостта на Кара - епизод 108
22:20 - 20 минути - епизод 19
23:05 - Петима братя - епизод 29
23:50 - С Русия в сърцето - епизод 34
00:45 - Черни пари и любов - епизод 109
01:25 - Справедливостта на Кара - епизод 108
02:15 - 20 минути - епизод 19
03:05 - С Русия в сърцето - епизод 34
03:55 - Черни пари и любов - епизод 109
04:40 - Справедливостта на Кара - епизод 108
05:30 - 20 минути - епизод 19

25 септември (петък)
06:10 - Петима братя - епизод 29
06:55 - С Русия в сърцето - епизод 34
07:50 - Черни пари и любов - епизод 109
08:35 - Справедливостта на Кара - епизод 108
09:30 - 20 минути - епизод 19
10:15 - Петима братя - епизод 29
11:05 - С Русия в сърцето - епизод 34
12:05 - Черни пари и любов - епизод 109
12:55 - Справедливостта на Кара - епизод 108
13:50 - 20 минути - епизод 19
14:35 - Петима братя - епизод 29
15:30 - С Русия в сърцето - епизод 34
16:30 - Черни пари и любов - епизод 109
17:15 - Справедливостта на Кара - епизод 108
18:10 - 20 минути - епизод 19
19:00 - Петима братя - епизод 30
19:50 - С Русия в сърцето - епизод 35
20:45 - Черни пари и любов - епизод 110
21:30 - Справедливостта на Кара - епизод 109
22:20 - 20 минути - епизод 20
23:10 - Петима братя - епизод 30
23:55 - С Русия в сърцето - епизод 35
00:45 - Черни пари и любов - епизод 110
01:30 - Справедливостта на Кара - епизод 109
02:20 - 20 минути - епизод 20

26 септември (събота)
03:10 - С Русия в сърцето - епизод 31
04:00 - С Русия в сърцето - епизод 32
04:55 - С Русия в сърцето - епизод 33
05:45 - С Русия в сърцето - епизод 34
06:35 - С Русия в сърцето - епизод 35
07:30 - Справедливостта на Кара - епизод 105
08:20 - Справедливостта на Кара - епизод 106
09:10 - Справедливостта на Кара - епизод 107
09:50 - Справедливостта на Кара - епизод 108
10:40 - Справедливостта на Кара - епизод 109
11:30 - Крава в изгнание - игрален филм
13:20 - Петима братя - епизод 26
14:15 - Петима братя - епизод 27
15:05 - Петима братя - епизод 28
15:55 - Петима братя - епизод 29
16:45 - Петима братя - епизод 30
17:35 - Черни пари и любов - епизод 106
18:25 - Черни пари и любов - епизод 107
19:15 - Черни пари и любов - епизод 108
20:00 - Черни пари и любов - епизод 109
20:50 - Черни пари и любов - епизод 110
21:35 - 20 минути - епизод 16
22:20 - 20 минути - епизод 17
23:10 - 20 минути - епизод 18
00:05 - 20 минути - епизод 19
00:50 - 20 минути - епизод 20
01:40 - Мак Дандик - игрален филм
03:25 - Петима братя - епизод 26
04:15 - Петима братя - епизод 27
05:05 - Петима братя - епизод 28
05:55 - Петима братя - епизод 29
06:45 - Петима братя - епизод 30

27 септември (неделя)
07:35 - И сега какво? - игрален филм
09:15 - Черни пари и любов - епизод 106
09:55 - Черни пари и любов - епизод 107
10:45 - Черни пари и любов - епизод 108
11:25 - Черни пари и любов - епизод 109
12:10 - Черни пари и любов - епизод 110
12:55 - 20 минути - епизод 16
13:40 - 20 минути - епизод 17
14:35 - 20 минути - епизод 18
15:25 - 20 минути - епизод 19
16:10 - 20 минути - епизод 20
17:00 - Справедливостта на Кара - епизод 105
17:50 - Справедливостта на Кара - епизод 106
18:35 - Справедливостта на Кара - епизод 107
19:20 - Справедливостта на Кара - епизод 108
20:10 - Справедливостта на Кара - епизод 109
21:05 - С Русия в сърцето - епизод 31
21:55 - С Русия в сърцето - епизод 32
22:50 - С Русия в сърцето - епизод 33
23:40 - С Русия в сърцето - епизод 34
00:30 - С Русия в сърцето - епизод 35
01:30 - Черни пари и любов - епизод 106
02:15 - Черни пари и любов - епизод 107
03:10 - Черни пари и любов - епизод 108
04:00 - Черни пари и любов - епизод 109
04:45 - Черни пари и любов - епизод 110

28 септември (понеделник)
05:35 - 20 минути - епизод 16
06:20 - 20 минути - епизод 17
07:15 - 20 минути - епизод 18
08:05 - 20 минути - епизод 19
08:55 - 20 минути - епизод 20
09:45 - С Русия в сърцето - епизод 31
10:40 - С Русия в сърцето - епизод 32
11:40 - С Русия в сърцето - епизод 33
12:35 - С Русия в сърцето - епизод 34
13:35 - С Русия в сърцето - епизод 35
14:30 - Справедливостта на Кара - епизод 105
15:25 - Справедливостта на Кара - епизод 106
16:15 - Справедливостта на Кара - епизод 107
17:05 - Справедливостта на Кара - епизод 108
18:00 - Справедливостта на Кара - епизод 109
loading...